PLAN PRACY

KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW

PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W SIERADZU

NA ROK 2020

  1. Zebranie sprawozdawcze połączone z wieczorkiem tanecznym w dniu 14.02.2020 r. w lokalu „MARUSIA''
    Plac Wojewódzki 3
  2. Zorganizowanie wspólnie z kołem PZW „AMUR” przy ZK Sieradz otwarcia i zakończenia sezonu wędkarskiego, połączonego z zawodami na starorzeczu „SZEROKA WODA” w Chojnym.
  3. Wyjazdy do kina i teatru w I i II półroczu.
  4. Zorganizowanie imprezy plenerowej w m-c maju.
  5. Zorganizowanie wycieczki objazdowej - dokładny termin wycieczki oraz terminy wpłat zostaną ogłoszone na zebraniu sprawozdawczym.
  6. Zorganizowanie spływu kajakowego w miesiącach letnich.
  7. Zorganizowanie wycieczki krajowej w m-c wrzesień.

Informacje dodatkowe

Posiedzenia Zarządu Koła Emerytów i Rencistów odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz . 16.00

Posiedzenia Zarządu Koła Emerytów i Rencistów są otwarte dla wszystkich emerytów i rencistów ZK Sieradz.