Ordynacja wyborcza delegatów,
do zarządu głównego i głównej komisji rewizyjnej
Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej