WPŁATY CZŁONKOWSKIE NA ROK 2021

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju oraz na świecie spowodowaną pandemią korona wirusem COVID-19  jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z wycieczki turystycznej do Tunezji, która miała odbyć się w dniach 1.06-11.06. 2020 r. II -rata wpłacana przez uczestników, będzie wypłacana w całości od dnia 17.04.2020r przez kolegę przewodniczącego Piotra Wilczyńskiego po uzgodnieniu telefonicznym, odbiór w miejscu mojego zamieszkania.
Natomiast I rata wpłaty będzie wypłacana w ciągu 180dni +14 dni tj. 194dni , w związku z wejściem w życie Specustawy w obronie polskich przedsiębiorstw i pomniejszona o 7% wartości całej imprezy tj. około 184 zł.
To są dane na dzień dzisiejszy, czynimy starania o przyspieszenie zwrotu pieniędzy oraz zwrot kwoty w całości.                                                                                                    życzę dużo zdrowia

                                                                                                     PIOTR WILCZYNSKI

Seans Kinowy

"PSY 3"

ZAPROSZENIE

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w Sieradzu zaprasza serdecznie na coroczne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 14.02.2020 r . o godz.15.00 w lokalu „MARUSIA” Plac Wojewódzki 3.

Zapraszamy też osoby towarzyszące na spotkanie taneczno –towarzyskie które rozpocznie się o godz.17.00 w ww. lokalu.

Na spotkaniu podsumujemy ubiegły rok oraz przedstawimy plan pracy na 2020 r.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w celu rezerwacji lokalu. Odpłatność za imprezę taneczną obowiązuje tylko osoby towarzyszące nie uprawnione do dotacji z Funduszu Emerytów i Rencistów przy ZK Sieradz w wysokości 60 zł/osoba.

Kwotę należy uiścić w dniu 14.01.2020r. w biurze koła w godz. 14.00- 17.00 przy  ZK w Sieradz ul. Orzechowa 5.

Informujemy, że również można dokonywać wpłat na koło za 2020 rok w wysokości 30 zł.

                                                           Zarząd Koła

PLAN PRACY

KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW

PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W SIERADZU

NA ROK 2020