WPŁATY NA NOWE KONTO PKZP przy ZK w SIERADZU

Informujemy, że od dnia 1.12.2021r. zmienia się nr konta bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

przy Zakładzie Karnym w Sieradz:

Bank Pekao SA nr konta: 84 1240 3275 1111 0011 0936 0189

Dotychczasowe konto w Santander Bank będzie aktywne do końca listopada.