ZARZĄD KOŁA EMERYTÓW  i  RENCISTÓW
przy ZAKŁADZIE KARNYM w SIERADZU
  • Piotr  Wilczyński   - Przewodniczący
  • Jan Gruszel - z-ca Przewodniczącego
  • Eugeniusz Kozubek - Sekretarz
  • Władysław Komza -  Skarbnik
  • Zenon Kiełbik - członek
  • Robert Stępiński - członek (administrator strony internetowej)
  • Waldemar Świątek - członek


 Antoni  BARAŃSKI - HONOROWY  PRZEWODNICZĄCY
 KOMISJA  REWIZYJNA
  • Barbara Gwiazda   - Przewodnicząca
  • Zenon Wilczyński - Członek